Folyo Boşaltma & Kaplama

Folyolu boru üretim hatlarında alüminyum folyonun borunun üze-rine sarılabilmesi için folyo boşaltma ve folyo kaplama üniteleri kullanılmak-tadır.
Folyo Boşaltma ünitemizde kullanılan pnömatik frenler ile folyo makarasın-dan açılmakta olan fol-yonun gerginlik ayarı yapılabilir.
Folyo makarasının geçtiği pnömatik şafta operatörün tek düğmeye basması ile makaranın sabitlenmesi sağlanır.
Folyo kaplamada kullanmış olduğumuz ısıl işlemli 4140 malzeme ile kalıp aşın-malarının önüne geçil-miştir.

Üretim Makinaları - Diğer Ürünler