Sprey Tankları

Sprey tanklarında kullandığımız fıskiyeler soğutmayı en etkin biçimde sağlayacak sıklıkta yerleştirilmiştir.
Su sıcaklığının istenilen seviyede tutulması için otomatik soğuk su besleme sistemi ilave edilmiş, 
operatörün sıcaklığı bir kez ayarladıktan sonra bir daha müdahelesine ihtiyaç bırakılmamıştır.
Sistemden gelen su fıskiyelere verilmeden önce filtrelenerek boru yüzeyinde oluşabilecek kirlenmelerin 
ve fıskiye tıkanmalarının önüne geçilmiştir. Çap değişimlerindeki zaman kayıplarını önlemek için operatörün bir kolu çevirerek çapı ayarlayabileceği redüktörlü ayar mekanizması kullanılmıştır.

Üretim Makinaları - Diğer Ürünler