Sarıcılar

Mafen sarıcıları PE borular, koruge borular ve damlama borularını kangal olarak sarmak üzere dizayn edilmiştir.
Sarma işleminde kullanılan servo mo-torlar sayesinde kangalların yerleri çok hassas olarak konumlandırılabilir.
Sarıcılarımız Ø16 ile Ø125 aralığın-daki boruları sarabilecek kapasitede üretilirler.
Tork ayar özelliği sayesinde hattan gelen borunun gerginliği dokunma-tik panel üzerinden rahatça ayarla-nabilmektedir.
Kendi içerisinde bulunan PLC ile tüm kangal boru hatlarının sonunda hiçbir elektriksel müdahaleye gerek kalmadan kullanılabilirler.
Sarma işlemi sonunda operatör tek tuşla kangalı boşa çıkartarak rahatlıkla makineden çıkmasını sağlayabilmektedir.

 

Üretim Makinaları - Diğer Ürünler