Yağmurlama Sulama Boru Üretim Hattı

İmalatını yapmış olduğumuz yağmurlama sulama boru üretim makineleri ile yağmurlama sulama boruları Ø50-Ø160mm aralığında üretilmektedir. İstenilen basınç sınıfı veya et kalınlığı dahilinde mak-simum ürün kapasitesi, minumum enerji sarfiyatı göz önünde bulundurarak boru üretim hattı yapılır. Hat üzerindeki bulunan PLC ve ekran sayesinde hat hızı, hat çalışma süresi, üretim miktarı, makine çalışma reçeteleri gibi hattın çalışma parametrelerini raporlama özelliği bulunmaktadır. 

Tarımsal Sulama Hattı - Diğer Ürünler